Lance Diamond

Lance Diamond (4 juli 1946 – 4 januari 2015) was een Amerikaanse salon zanger en radio-persoon lijkheid op basis in Buffalo, New York, wiens carrière … Lees meer